ข่าวสมัครงาน

22 สิงหาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 4 อัตรา


 

สมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


โทร 02 555 2000 ต่อ 3271, 3220

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและภาระงานตามไฟล์แนบ !!!

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก