ข่าวกิจกรรมคณะ

22 สิงหาคม 2560

นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา

นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน

ต่อคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา

และพาเยี่ยมชมคณะ


ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา

กลับหน้าข่าวหลัก