ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

7 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0-2555-2000 ต่อ 3254 , 3255 , 3253

 

โทรสาร 0-2585-7360

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม

กลับหน้าข่าวหลัก