ข่าวกิจกรรมคณะ

9 สิงหาคม 2560

ทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงานคณบดี 2560

ทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงานคณบดี ประจำปี พ.ศ. 2560


วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ณ วัดบางกะพ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงานคณบดี 2560

กลับหน้าข่าวหลัก