ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

11 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6DOF ระบบ Force Control Robot Gripper จำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0-2555-2000 ต่อ 3254 , 3255 , 3253

 

โทรสาร 0-2585-7360

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6DOF ระบบ Force Control Robot Gripper จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก