ข่าวกิจกรรมคณะ

4 กันยายน 2560

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ในงาน HMUTNB 2017 INVENTION_INNOVATION

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา

"ระบบช่วยนำทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม"


ในงาน HMUTNB 2017 INVENTION_INNOVATION

30-31 August 2017

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ในงาน HMUTNB 2017 INVENTION_INNOVATION

กลับหน้าข่าวหลัก