ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กันยายน 2560

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย ประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS), และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561
ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.application.fulbrightthai.org และสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fulbrightthai.org ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย ประจำปี 2561

กลับหน้าข่าวหลัก