ข่าวสมัครงาน

27 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 4 อัตรา

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 4 อัตรา

 

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

เวลา 15.00 น. ที่หน้าเว็บ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 4 อัตรา

กลับหน้าข่าวหลัก