ข่าวกิจกรรมคณะ

24 สิงหาคม 2560

โครงการไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประจำปีการศึกษา 2560 

 


วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 

 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8

อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)

โครงการไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก