ข่าวกิจกรรมคณะ

4 กันยายน 2560

อาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงผลงานในงาน "HMUTNB 2017 INVENTION_INNOVATION"

อาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงผลงานในงาน

"HMUTNB 2017 INVENTION_INNOVATION"


30-31 August 2017

อาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงผลงานในงาน "HMUTNB 2017 INVENTION_INNOVATION"

กลับหน้าข่าวหลัก