ข่าวทุน/วิจัย

12 ตุลาคม 2560

วช.เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ปี61

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)
ประจำปี 256
1 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัยภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วช.เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ปี61

กลับหน้าข่าวหลัก