ข่าวการศึกษา

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561

ให้ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศ มาสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 2561

กลับหน้าข่าวหลัก