ข่าวสมัครงาน

15 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ชาย)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  (เฉพาะเพศชาย)

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ชาย)

กลับหน้าข่าวหลัก