ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

17 พฤศจิกายน 2560

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา   จำนวน  1  ชุด

มีรข้อสงสัยสามมารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 02-555-2000 ต่อ3254 ,3255

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก