ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน1ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี
ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โทร. 02-555-2000 ต่อ 3254, 3255

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน1ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก