ข่าวทุน/วิจัย

15 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561ผู้สนใจสมัครรับทุนได้ที่ http://rgjadvanced.trf.or.th หรือ http://rgj.trf.or.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

กลับหน้าข่าวหลัก