ข่าวกิจกรรมคณะ

1 ธันวาคม 2560

ผู้บริหารการศึกษาจากประเทศลาว เยี่ยมและดูความก้าวหน้าของนักศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ผู้บริหารการศึกษาจากประเทศลาว เยี่ยมและดูความก้าวหน้าของนักศึกษา

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


วันที่ 24 พย.2560

ผู้บริหารการศึกษาจากประเทศลาว เยี่ยมและดูความก้าวหน้าของนักศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก