ข่าวกิจกรรมคณะ

1 ธันวาคม 2560

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ"

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

"ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ"


ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 29 พ.ย.2560

 

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ"

กลับหน้าข่าวหลัก