ข่าวสมัครงาน

7 ธันวาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งพนักงานสถานที่  สังกัดสำนักงานคณบดี

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก