ข่าวสมัครงาน

14 ธันวาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งพนักนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2560

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก