ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2561

ประกาศกำหนดการ และรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประกาศกำหนดการ และรับสมัคร 

ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน  ปีการศึกษา 2560 

------------------------------------------------

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2561

โดยให้กรอกข้อมูลการสมัครฝึกอบรมฯ ออนไลน์ที่  https://goo.gl/forms/Sem2UVSmSo6HMAG72 

และให้ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัคร และใบรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 โดยให้ไปส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง

ตามสถานที่ และวัน เวลา ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันเสาร์              เวลา 10.00 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคาร 52 มจพ.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 555 2000 ต่อ 3272, 3276 และ 3274

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรม วันที่ 19 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์คณะ www.fte.kmutnb.ac.th

ผู้สมัครโปรดศึกษารายละเอียดการดำเนินการฝึกอบรมให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจสมัคร 

 

(การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย)


ประกาศกำหนดการ และรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก