ข่าวสมัครงาน

4 มกราคม 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ (3 อัตรา) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (จำนวน 3 อัตรา)

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ (3 อัตรา) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก