ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

8 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

โทร 0-2555-2000 ต่อ 3254 , 3255

 

โทรสาร 0-2585-7360

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก