ข่าวทุน/วิจัย

29 มกราคม 2561

สทป. ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 21

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 21 ผู้สนใจสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนและปฏิทินการรับสมัครทุน คปก. และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สทป. ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 21

กลับหน้าข่าวหลัก