ข่าวสมัครงาน

26 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก