ข่าวทุน/วิจัย

29 มกราคม 2561

วช.รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น (NRCT-NRF)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.nrct.go.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

วช.รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น (NRCT-NRF)

กลับหน้าข่าวหลัก