ข่าวทุน/วิจัย

29 มกราคม 2561

สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รุ่นที่ 21 ผู้สนใจสมัครรับทุนได้ที่
http://rgjadvisor.trf.or.th พร้อมดำเนินการเสนอเรื่องผ่านภาควิชามาที่งานบริการวิชาการและวิจัยภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

กลับหน้าข่าวหลัก