ข่าวการศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

เริ่มสอบวันที่ 5 มีนาคม - 10 มีนาคม 2561

 

 

ตรวจสอบตารางสอบตามภาควิชาได้จากเอกสารแนบ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 555 2000 ต่อ 3226

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

กลับหน้าข่าวหลัก