ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ  3 มิติเสมือนจริง  จำนวน 1 ชุด 

ผู้สนใจสามารถสอบถามที่หน่วยพัสดุ ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หรือโทรสอบถาม 02-555-2000 ต่อ3254,3255

Fax 02-585-7360

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้าข่าวหลัก