ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ German-Thai Dual Education Excellence : GTDEE

ต้นปี พ.ศ.2561 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.


ร่วมกับโครงการ German-Thai Dual Education Excellence : GTDEE, หอการค้าเยอรมัน-ไทย และการสนับสนุนทางเทคนิคจากวิทยาลัยเทคโนโลยี Don Bosco กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดทำคำบรรยายภาษาไทยประกอบวิดีทัศน์เรื่อง Vocational Education and Training in Germany และได้รับเกียรติให้เผยแพร่ใน Like ของ BiBB ที่ https://www.bibb.de/en/26756.php


อนึ่งวิดิทัศน์ BiBB เรื่องนี้ ได้มีการทำบรรยายแล้ว 10 ภาษาหลัก ที่มีใช้ทั่วโลกในปัจจุบัน อาทิ เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน และภาษาไทยนับเป็นภาษาที่ 11 


ผู้สนใจต้องการรับชม "การอาชีวศึกษาและฝึกอาชีพในเยอรมัน" version ล่าสุดของหน่วยงาน BiBB Germany โปรดติดตามรับชมได้ที่ Link ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการ German-Thai Dual Education Excellence : GTDEE

กลับหน้าข่าวหลัก