ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประก

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th, www.fte.kmutnb.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 3254, 3255 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประก

กลับหน้าข่าวหลัก