ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบ NRllS และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือทาง https://nriis.nrct.go.th

ส่งภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564