ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาที่ได้รับเหรียญทอง จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

นักมวยเหรียญทอง โยธา 1
นักมวยเหรียญทอง โยธา 2
นักมวยเหรียญทอง โยธา 3
นักมวยเหรียญทอง โยธา 4
นักมวยเหรียญทอง โยธา 5
นักมวยเหรียญทอง โยธา 6
นักมวยเหรียญทอง โยธา 7
นักมวยเหรียญทอง โยธา 8
นักมวยเหรียญทอง โยธา 9
นักมวยเหรียญทอง โยธา 10
นักมวยเหรียญทอง โยธา 11
นักมวยเหรียญทอง โยธา 12
นักมวยเหรียญทอง โยธา 13
นักมวยเหรียญทอง โยธา 14
นักมวยเหรียญทอง โยธา 15
นักมวยเหรียญทอง โยธา 16
นักมวยเหรียญทอง โยธา 17
นักมวยเหรียญทอง โยธา 18
นักมวยเหรียญทอง โยธา 19
นักมวยเหรียญทอง โยธา 20
นักมวยเหรียญทอง โยธา 1 นักมวยเหรียญทอง โยธา 2 นักมวยเหรียญทอง โยธา 3 นักมวยเหรียญทอง โยธา 4 นักมวยเหรียญทอง โยธา 5 นักมวยเหรียญทอง โยธา 6 นักมวยเหรียญทอง โยธา 7 นักมวยเหรียญทอง โยธา 8 นักมวยเหรียญทอง โยธา 9 นักมวยเหรียญทอง โยธา 10 นักมวยเหรียญทอง โยธา 11 นักมวยเหรียญทอง โยธา 12 นักมวยเหรียญทอง โยธา 13 นักมวยเหรียญทอง โยธา 14 นักมวยเหรียญทอง โยธา 15 นักมวยเหรียญทอง โยธา 16 นักมวยเหรียญทอง โยธา 17 นักมวยเหรียญทอง โยธา 18 นักมวยเหรียญทอง โยธา 19 นักมวยเหรียญทอง โยธา 20

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายพงศธร ปราสาทหินพิมาย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับรางวัลได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          นายพงศธร ปราสาทหินพิมาย เป็นหลานอาสุริยา ปราสาทหินพิมาย ที่ได้เหรียญโอลิมปิค (ลูกพี่ลูกน้องกับพ่อ) และเป็นเหลน (ปู่ทวด) โดยตรงกับยักษ์สุข ปราสาทหินพิมาย อดีตนักมวยไทยชื่อดัง

ขอบคุณข้อมูลและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของทัพนักกีฬา มจพ. ได้ที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbdokjanbanchianggames48/

ขอขอบคุณภาพถ่าย จากกองกิจการนักศึกษา มจพ.