ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 307 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้น 3 อาคาคาร 52

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน และเวลาสอบ ตามเอกสารดาวน์โหลด