ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การวางแผนการเงินแบบ Gen Z”

📌📌 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ร่วมกับ ศูนย์บูรณาการวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 📌📌📢

ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ 📈 “การวางแผนการเงินแบบ Gen Z”🔔

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

📝 ติดต่อ ลงทะเบียน และสำรองที่นั่ง ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ฟรี! อาหารว่าง*จำกัดจำนวน)

ได้ที่ https://forms.gle/Ch6Zz9ZUQwHnodhW7

📲 บุคคลภายนอกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โปรดติดต่อรับ link เข้าประชุมออนไลน์
พี่เจี๊ยบ ครุศาสตร์โยธา 061-740-1449 (anyamanee.p@fte.kmutnb.ac.th)

พี่บี๋ ศูนย์บูรณาการ 083-791-9700 (ratipat.k@fte.kmutnb.ac.th)

#fteKMUTNB#KMUTNB#free#Seminar#GenZ