ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่เอกสารดาวน์โหลด