ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟ้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 32,360 บาท สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 52 ชัน 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันเวลาราชการเท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด