ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้บริหารคณะร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์

วางพวงมาลาปูชนีย66 1
วางพวงมาลาปูชนีย66 2
วางพวงมาลาปูชนีย66 3
วางพวงมาลาปูชนีย66 4
วางพวงมาลาปูชนีย66 5
วางพวงมาลาปูชนีย66 6
วางพวงมาลาปูชนีย66 7
วางพวงมาลาปูชนีย66 8
วางพวงมาลาปูชนีย66 9
วางพวงมาลาปูชนีย66 10
วางพวงมาลาปูชนีย66 1 วางพวงมาลาปูชนีย66 2 วางพวงมาลาปูชนีย66 3 วางพวงมาลาปูชนีย66 4 วางพวงมาลาปูชนีย66 5 วางพวงมาลาปูชนีย66 6 วางพวงมาลาปูชนีย66 7 วางพวงมาลาปูชนีย66 8 วางพวงมาลาปูชนีย66 9 วางพวงมาลาปูชนีย66 10

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผู้บริหารคณะ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพและร่วมน้อมระลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน  ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10.00 น.