Month: กุมภาพันธ์ 2023

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2566

ขอให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก TU Dortmund University, GTDEE, และ GTCC ประเทศเยอรมนี

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเ…

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั…

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปี 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน 1 งาน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก BFW, GTDEE, และ GTCC ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุ…