ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานคณะ

พุทธเกษม 1
พุทธเกษม 2
พุทธเกษม 3
พุทธเกษม 4
พุทธเกษม 5
พุทธเกษม 6
พุทธเกษม 12
พุทธเกษม 7
พุทธเกษม 8
พุทธเกษม 9
พุทธเกษม 10
พุทธเกษม 11
พุทธเกษม 13
พุทธเกษม 14
พุทธเกษม 15
พุทธเกษม 16
พุทธเกษม 17
พุทธเกษม 18
พุทธเกษม 19
พุทธเกษม 20
พุทธเกษม 21
พุทธเกษม 22
พุทธเกษม 23
พุทธเกษม 24
พุทธเกษม 1 พุทธเกษม 2 พุทธเกษม 3 พุทธเกษม 4 พุทธเกษม 5 พุทธเกษม 6 พุทธเกษม 12 พุทธเกษม 7 พุทธเกษม 8 พุทธเกษม 9 พุทธเกษม 10 พุทธเกษม 11 พุทธเกษม 13 พุทธเกษม 14 พุทธเกษม 15 พุทธเกษม 16 พุทธเกษม 17 พุทธเกษม 18 พุทธเกษม 19 พุทธเกษม 20 พุทธเกษม 21 พุทธเกษม 22 พุทธเกษม 23 พุทธเกษม 24

รองศาสตรจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ นายราชันย์ คำมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสขอเข้าศึกษาดูงาน ด้านจัดการเรียนการสอน  ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า และภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ณ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา