ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จัดบรรยายพิเศษแนวทางขอใบรับรองวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้าบรรยายพิเศษ 1
ไฟฟ้าบรรยายพิเศษ 2
ไฟฟ้าบรรยายพิเศษ 4
ไฟฟ้าบรรยายพิเศษ 3
ไฟฟ้าบรรยายพิเศษ 1 ไฟฟ้าบรรยายพิเศษ 2 ไฟฟ้าบรรยายพิเศษ 4 ไฟฟ้าบรรยายพิเศษ 3

คุณประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ (TE25) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการขอใบรับรองวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้อง 44-503 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาของคณะในครั้งนี้