Month: มีนาคม 2023

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานคณะ

รองศาสตรจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะคร…

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหนองหว้า จ.สระบุรี

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิท…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำรา หรือหนังสือ หรือ Book Chapter หรือบทความวิจัย หรือบรรณาธิการ สำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 52 (ฝั่งห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะด้านใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…