ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบระบบการทำงานและล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร ๔๔ และอาคาร ๕๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร 0-2555-2000 ต่อ 3254, 3255