ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่เอกสารดาวน์โหลด