ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตัวอักษรอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๕๒ และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๔๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร 0-2555-2000 ต่อ 3254, 3255