ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

พิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2566

ไหว้ครู66_1
ไหว้ครู66_2
ไหว้ครู66_3
ไหว้ครู66_4
ไหว้ครู66_5
ไหว้ครู66_6
ไหว้ครู66_7
ไหว้ครู66_8
ไหว้ครู66_9
ไหว้ครู66_10
ไหว้ครู66_11
ไหว้ครู66_12
ไหว้ครู66_13
ไหว้ครู66_14
ไหว้ครู66_15
ไหว้ครู66_16
ไหว้ครู66_17
ไหว้ครู66_18
ไหว้ครู66_19
ไหว้ครู66_20
ไหว้ครู66_21
ไหว้ครู66_22
ไหว้ครู66_23
ไหว้ครู66_24
ไหว้ครู66_25
ไหว้ครู66_26
ไหว้ครู66_27
ไหว้ครู66_28
ไหว้ครู66_1 ไหว้ครู66_2 ไหว้ครู66_3 ไหว้ครู66_4 ไหว้ครู66_5 ไหว้ครู66_6 ไหว้ครู66_7 ไหว้ครู66_8 ไหว้ครู66_9 ไหว้ครู66_10 ไหว้ครู66_11 ไหว้ครู66_12 ไหว้ครู66_13 ไหว้ครู66_14 ไหว้ครู66_15 ไหว้ครู66_16 ไหว้ครู66_17 ไหว้ครู66_18 ไหว้ครู66_19 ไหว้ครู66_20 ไหว้ครู66_21 ไหว้ครู66_22 ไหว้ครู66_23 ไหว้ครู66_24 ไหว้ครู66_25 ไหว้ครู66_26 ไหว้ครู66_27 ไหว้ครู66_28

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานงานพิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. บรรยากาศภายในงานสดชื่นและอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้ในพานของนักศึกษาที่จัดเตรียมพานดอกไม้ พานธูปเทียนที่บรรจงสร้างสรรค์มาไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสาทวิชาความรู้  ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยนิยมปฏิบัติกันมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566