Month: สิงหาคม 2023

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั…

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ต่อยอดเทคโนโลยีการเชื่อม สร้างอนาคตชาติ

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566&nbs…

ประกาศแผน รายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สำนักงานคณบดี

ขยายระยะเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงา…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ณ สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำโดย รศ.ดร.ไ…

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองศึกษาพฤติกรรมการโก่งตัวของแท่งเหล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องทดสอบแรงบิดขนาด 30 นิวตันเมตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ยินดีกับทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 Teaching Academy AWARD 2023 10th

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโน…