ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 – วันที่ 1 กันยายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-555-2000 ต่อ 3272