Day: 17 สิงหาคม 2023

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องวัดทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกกังหันน้ำแบบเพลตัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…