Day: 23 สิงหาคม 2023

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ยินดีกับทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 Teaching Academy AWARD 2023 10th

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโน…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำ…